Pretraživanje riječi i rečenica u dvojezičnim paralelno poredanim tekstovima. Rečenice s traženim riječima bit će pokazane zajedno sa svojim prevedenim parovima. Ogroman paralelni korpus pomaže vam da pronađete odgovarajući prijevod u različitim kontekstima.
Pretraživanje:
Industrija:
Vlasnik:
Tip sadržaja:
powered by TAUS