Konvencionalna služba za prevađanje

Strojno prevođenje je dobro da se napisani prevedeni tekst sa stranog jezika razumije. Ako vam je pak potreban jedan prijevod kojeg nekome šaljete, potrebno vam je profesionalno prevođenje i korigiranje teksta koje vrše stručni prevodioci.Preporučujemo Vam da se odlučite za proZ.com, kako bi pronašli profesionalne prevodioce i iTranslate4 HTS za korigiranje Vašeg teksta.