Humanos Servizos de Tradución

A tradución automática é bo para a comprensión de textos escritos en linguas estranxeiras. Se queres enviar a tradución a outras persoas que vai ter de seres humanos profesionais para traducir ou revisar o texto. Suxerimos que escolla proZ.com para atopar profesionais de tradución e revisión para iTranslate4 HTS humano o que escriba.