Αναζήτηση λέξεις και φράσεις σε δίγλωσσα κείμενα παράλληλα. Προτάσεις με τις λέξεις κοίταξε θα dispalyed μαζί με τους μεταφραστεί ζεύγη. Τεράστια παράλληλα σώματα σας βοηθά να βρείτε την σωστή μετάφραση σε διάφορα πλαίσια.
Αναζήτηση:
βιομηχανία:
ιδιοκτήτης:
Τύπος περιεχομένου:
τροφοδοτημένος από TAUS