Επιλέξτε το αγαπημένο μεταφραστική υπηρεσία σας από τη λίστα των διαθέσιμων υπηρεσιών μετάφρασης. Μεταφορά και απόθεση τους στο ανώτερο πεδίο λίστα αγαπημένων μεταφραστική υπηρεσία σας. Επόμενη μετάφραση θα χρησιμοποιήσει μόνο την επιλεγμένη υπηρεσία μετάφρασης στην οριοθετημένη τάξη.
swap languages
  1. Προσθήκη ή να ρυθμίσετε εκ νέου μεταφραστική υπηρεσία σας
arrow
  • Αδρανοποίηση μεταφραστική υπηρεσία
OK